Waar Uw project een belevenis wordt

 
 

 
Wij zijn nog volop bezig om onze site te bouwen, maar neemt U vooral contact met ons op via de contactpagina

 


Leveringsvoorwaarden

Afhankelijk van de omvang van een uit te voeren project of werkzaamheden maken wij mondeling afspraken met onze klanten. Voor omvangrijkere projecten wordt eerst een kostenraming gemaakt welke wordt omvat in een werkopdracht of offerte, indien deze ondertekend bij ons retour is kunnen de werkzaamheden aanvangen.

Bij ons geldt: De Klant is Koning, wij hebben dit erg hoog in het vaandel staan. Wij zullen met onze kennis en kunde proberen de klant altijd te overtuigen tot een zo goed mogelijk resultaat te komen, echter de kant heeft het eindoordeel en zal altijd bepalen, en daarmee verantwoordelijk zijn, hoe onze werkzaamheden worden uitgevoerd. De enige uitzondering hierop is geluidniveaus, hierin blijft Hinten Theatertechniek verantwoordelijk én eindbepaler. Hinten Theatertechniek houd zich het recht voor, bij onenigheden hieromtrent, de werkzaamheden (tijdelijk) te staken.

De Betaling

Wij verwachten van onze klanten dat een factuur wordt voldaan binnen 30 dagen ná factuurdatum. Om eventuele postvertragingen op te vangen dateren wij een factuur welke via de post wordt verzonden standaard 2 dagen vooruit!! Bij digitale facturering geldt de verzend datum als factuurdatum.

Mocht binnen de termijn van 30 dagen geen betaling hebben plaats gevonden zien wij ons genoodzaakt een nieuwe, aangepaste, factuur te sturen. Opcenten worden dan onherroepelijk aan u doorberekend. 1ste herinnering 5% van het factuur bedrag, 2e herinnering nógmaals 5% bovenop bedrag 1ste herinnering. Voor herinneringsfacturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Mocht na het verstrijken van de betalingstermijn van een 2e herinnering nog geen betaling zijn ontvangen, zien wij ons genodzaakt incasso verder uit handen te geven.